17 Ιουν 2013

Το δέντρο ως πηγή έμπνευσης.

Σε όλους τους λαούς το δέντρο κατέχει εξέχουσα σημασία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής τους.Η ιδέα της συγγένειας ανθρώπου και δέντρου αντικατοπτρίζεται και σε κοσμογονικούς μύθους.
Υπάρχει το ιερό δέντρο,το δέντρο της ζωής και του θανάτου,του καλού και του κακού,το δέντρο του πεπρωμένου,το στοιχειωμένο δέντρο,το δέντρο του κόσμου και της γνώσης.Το δέντρο της γνώσης αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους μαθητές της Α΄τάξης, 
της Γ΄ και Δ΄ τάξης και της Ε΄ και  Στ΄τάξηςόπου με  την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού των εικαστικών κ.Στάθη Πηλιχού κόσμησαν  τους διαδρόμους του σχολείου μας.

Το δέντρο στον κόσμο του παραμυθιού από τους μαθητές της Β΄ τάξης.