20 Ιουν 2018

Δράση eTwinning

   Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 στο εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου μας διεξήχθη η ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning. 
   Το σχολείο μας επισκέφθηκε η πρέσβειρα της δράσης για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (για τους νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας)κ. Αργυρίου Ελένη, για να προωθήσει τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών σχολείων.