30 Μαΐ 2012

Οδύσσεια στο Διάστημα - Μέρος ΙΙΤι ακολουθεί την έκδοση ενός βιβλίου. Μα φυσικά η παρουσίασή του στο κοινό.

Έτσι λοιπόν οι μαθητές του Ε'1, παρουσίασαν το βιβλίο τους “Οδύσσεια στο Διάστημα” στους μαθητές της Β' τάξης οι οποίοι παρακολούθησαν με αρκετό ενδιαφέρον.
Η πρόσκληση σχεδιασμένη από τους μαθητές:
Οι μαθητές του Ε'1 παρουσιάζουν το βιβλίο τους:

Οι μαθητές της Β' τάξης παρακολουθούν:


και στο τέλος τα παιδιά συζητούν: