4 Δεκ 2017

Ενημέρωση των μαθητών για θέματα πυρασφάλειας

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 επισκέφθηκαν το σχολείο μας ο Επιπυραγός κ.Σταμέλος Αναστάσιος, η Πυρονόμος κ.Χατζηγιάννη Ευτυχία και οι Πυροσβέστες κ.Πατρίδας Αθανάσιος και κ.Αρδίζογλου Χαράλαμπος και ενημέρωσαν τους μαθητές μας αναλυτικά και εμπεριστατωμένα σε θέματα πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
Οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον.