16 Ιουν 2016

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Οι μαθητές του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου ξεναγήθηκαν και συμμετείχαν σε αγωνίσματα kids athletics.  Kids athletics στο προαύλιο του σχολείου μας (Τμήματα Δ΄ Τάξης).
Οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού με την καθοδήγηση καθηγητών Φυσικής Αγωγής επιλεγμένων από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ, μυήθηκαν στα αγωνίσματα του στίβου.