15 Δεκ 2011

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου του 2011 εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 18ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έχει την παρακάτω σύνθεση.

 
Πρόεδρος: ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
Γ. Γραμματέας: ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΑ
Ταμίας: ΚΡΟΚΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
Μέλος: ΤΖΙΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ
Μέλος: ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρωματικά μέλη:
ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ